Svensk e-sports Code of Conduct

Tolv svenska e-sportorganisationer har arbetat tillsammans i över ett år för att ta fram Svensk e-sports Code of Conduct. Det innehåller etiska regler för e-sportarrangemang på alla nivåer, för såväl spelare som arrangörer. Dessutom får du konkreta tips på vad du kan göra för att skapa en bättre miljö inom e-sporten.

Tanken med Svensk e-sports Code of Conduct är att arrangörer på alla nivåer ska kunna använda sig av reglerna i dokumentet för att skapa en trygg och inkluderande miljö. Dessutom vänder det sig till spelare, för att väcka tankar kring hur vi kan agera för att e-sporten ska bli mer öppen och välkomnande. Förutom konkreta regler innehåller dokumentet också en utbildningsdel. Den kan spelare, arrangörer och föräldrar ta del av för att få tips på hur vi kan utvecklas i våra olika roller inom e-sporten.

Har du frågor, idéer eller tankar om Svensk e-sports Code of Conduct? Maila till codeofconduct@respectallcompete.se

Svensk E-sports Code of Conduct omslag_webb

 

 

 

Här kan du ladda ner Svensk E-sports Code of Conduct i färg. Klicka här.

Här kan du ladda ner Svensk e-sports Code of Conduct i gråskala för utskrift. Klicka här.

Här kan du beställa boken, Svensk e-sports Code of Conduct. Klicka här