Mål

Syftet med projektet är att långsiktigt skapa en mer välkomnande kultur och attityd inom e-sporten. Vi tror att det bästa sättet att göra det på är att satsa på de barn- och ungdomar som idag utgör gräsrotsrörelsen inom e-sporten genom att bygga ramverk, mötesplatser och sprida kunskap. Vi vill skapa unga förebilder, vars attityder och beteenden sprids organiskt genom e-sporten och därmed bidrar till att e-sportscenen, likt idrottsrörelsen, kan prata om fair play och sportmanship.

Vi vill bygga mötesplatser för unga runt om i landet, där de tillsammans kan utvecklas både som individer och som spelare i en gemenskap präglad av föreningsdemokrati och fair play. Vi vill utarbeta en code of conduct som får bred spridning och användning på turneringar på både fysiska LAN och turneringar online. Genom att arbeta med utbildningar och workshops, såväl fysiska som digitala, vill vi skapa en tryggare spelkultur online med moderatorer och ledare som verkar för fair play.

Vi vill ta ett helhetsgrepp om problemen med attityderna online i gamingvärlden och genom starka samarbeten med andra aktörer göra nätet till en tryggare plats för våra barn och unga. Vi ser att Sverok genom sin breda medlemsbas, sin kunskap och sitt stora kontaktnät har möjlighet att ta sig an de här frågorna på ett sätt som ingen annan aktör i vare sig näringslivet, offentlig eller ideell sektor kan idag.

 

Fysiska mötesplatser:

År 1:

 • Det ska finnas ett ramavtal för “träningslokaler” och minst fem etablerade fysiska mötesplatser i olika län.

År 2:

 • Under året ska det etableras minst 10 nya fysiska mötesplatser

År 3:

 • Efter tre år ska det finnas 21 (en i varje län) etablerade fysiska mötesplatser för föreningar/klubbar som arbetar efter modellen med code of conduct och Fair Play.

 

Code of Conduct:

År 1:

 • Samla in material och färdigställa regelverket, “Code of Conduct” i samarbete med föreningarna i referensgruppen och andra aktörer inom e-sporten som vill delta i utformande.
 • Utforma och etablera en instans för ärendehantering.
 • Delta i EU-kampanjen No hate speech (http://www.nohatespeechmovement.org/) som i Sverige drivs av Statens medieråd

År 2:

 • Implementera och sprida Code of Conduct till alla it-caféer i landet.
 • Ta  fram utbildningsmaterial för utbildning av personal på it-caféer.
 • Hålla utbildningar för personal på de it-caféer som vi har slutit avtal med och för ansvariga på de mötesplatser vi varit behjälpliga i att etablera.
 • Genomföra ett seminarium för branschfolk där ämnet och regelverket presenteras.
 • Hålla workshops/utbildningar om Code of Conduct på årets e-sportcamp.

År 3:

 • Utbildningar för personal på it-caféer och på de nyetablerade mötesplatserna.
 • Hålla workshops/utbildningar om Code of Conduct på årets e-sportcamp.
 • Genomföra ett seminarium för branschfolk där ämnet och regelverket presenteras.

 

E-sport Camp:

År 1:

 • Arrangera 1 st e-sport Camp med minst 45 deltagare.
 • Hålla workshops med deltagarna för att samla erfarenheter och synpunkter som ligger till grund för arbetet med Code of conduct, såväl regelverk som utbildningsinsatser.

År 2:

 • Arrangera 1 st e-sportcamp med minst 45 deltagare.
 • Hålla workshops/utbildningar med deltagarna om Code of Conduct.

År 3:

 • Arrangera 1 st e-sportcamp med minst 45 deltagare.
 • Hålla workshops/utbildningar med deltagarna om Code of Conduct.