Våra böcker

Vårt projekt arbetar för att skapa en mer öppen och välkomnande e-sport. Under vårt arbete har vi samlat in mycket kunskap genom intervjuer, möten, e-sportläger och eftersökningar. Vi arbetar ständigt för att sprida den kunskapen vidare och våra tryckta böcker är det en del av det arbetet. Du kan läsa om våra böcker nedan. facebook omslag