Våra böcker

Vårt projekt arbetar för att skapa en mer öppen och välkomnande e-sport. Under vårt arbete har vi samlat in mycket kunskap genom intervjuer, möten, e-sportläger och eftersökningar. Vi arbetar ständigt för att sprida den kunskapen vidare och våra tryckta böcker är det en del av det arbetet. Du kan läsa om våra böcker nedan.