Mötesplatser och Värdegrund

mötesplatser och värdegrund

 

Vi har kunnat refokusera på våra kärnområden den gångna månaden, efter den intensiva starten med massa mediaframträdanden kan vi nu arbeta mer metodiskt med våra uppgifter. Just nu ligger det stor tonvikt vid processen för att skapa värdegrunden. Det är ett samarbete med stora delar av e-sportsverige och kommer bli omfattande, vilket känns bra eftersom det borgar för kvalitet och legitimitet.  Första steget blir att intervjua ett stort antal personer med olika positioner inom e-sporten, strax under 30 intervjuer är planerade och ska snart börja bokas in.

Samtidigt intensifierar vi också arbetet med att skapa gemensamma mötesplatser för svenska e-sportare. En handfull kommuner har varit i kontakt med oss och utforskat möjligheten att få hålla ett läger i vår. Vi ska göra en enklare kartläggning och fortsätta hålla dialogen med kommunerna.

Skönt att se att arbetet rör sig framåt!