Intensiva intervjuer!

Projektet har landat på fötterna efter julledigheten, vilket känns bra. Tack vare bra planering innan julen har vi kunnat dra igång direkt med intervjuerna för code of conduct-dokumentet. Processen för framtagandet av ett värdegrundsdokument för svensk e-sport startar med djupintervjuer, för att kunna få material till den första version som ska presenteras under våren, preliminärt i slutet av april.

En massa personer och organisationer deltar, det känns viktigt och väldigt betryggande! Ju fler smarta infallsvinklar vi får, desto bättre kommer dokumentet att bli. Det är också vitalt att e-sportsverige ser det här som en gemensam insats, Sverok kan möjliggöra skapandet av ett värdegrundsdokument men vi måste alla vara en del i processen för att arbetet ska bli lyckat och få genomslag i communityn.

Under januari och februari är det ett intensivt schema med intervjuer, både via fysiska träffar men också via Skype och telefon. Några av projektets viktigaste resurser är föreningarna som hjälper till att driva Respect All, Compete framåt. Hittills har en av dem lämnat sina tankar kring code of conduct och många fler följer inom kort!

Samtidigt fortsätter arbetet med att hitta en bra plats för vårt e-sportläger och ramavtalet som ska hjälpa oss skapa mötesplatser för e-sportföreningar – det blir en fin vår!