Packat och klart

Fler och fler hittar till Svensk e-sports Code of Conduct. Vi packar och skickar iväg paket kontinuerligt, men efter jul så hade vi nästan 800 böcker som låg och väntade på att få skickas iväg. LAN-arrangörer, privatpersoner, föräldrar, skolor och många efterfrågar dokumentet. Jättekul tycker vi givetvis

 

Glad redaktör skickar ut ett antal exemplar av värdegrund.

Glad redaktör skickar ut ett antal exemplar av svensk e-sports värdegrund.