Pressmeddelande: Svensk e-sport exporterar goda värderingar internationellt

Efter stor förfrågan lanseras nu en internationell värdegrund för e-sport. Det är tolv av Sveriges största e-sportorganisationer som står bakom boken “An esports Code of Conduct”. Den svenska versionen har på fyra månader spridits till flera tusen spelare, skolor, familjer och företag.

An Code of Conduct  omslag_webbI november förra året lanserades en ny värdegrund för svensk e-sport, “Svensk e-sports Code of Conduct”. Boken som tagits fram för spelare, arrangörer och föräldrar gjordes tillgänglig gratis såväl fysiskt som digitalt. Den togs emot väl av gamingvärlden som under lång tid haft problem med hatspråk och dåligt beteende. I samband med publiceringen kom förfrågningar in från internationella aktörer att tillgängliggöra boken på fler språk än svenska. Norska och finska aktörer beställde den tidigt och diskussioner hölls även för att översätta boken till spanska.

Med den efterfrågan som finns i utlandet så kunde vi inte låta bli att göra en översättning. E-sporten är i sin kärna global och behovet av en bättre onlinemiljö är internationellt, säger bokens redaktör Jesper Englin.

Nu har boken översatts till engelska och görs tillgänglig digitalt och i tryckt form för en internationell publik. Bakom projektet står tolv av Sveriges största e-sportorganisationer, så som Sverok, Dreamhack, Fragbite med flera. Tillsammans har de tagit fram gemensamma regler för att kunna skapa mer välkomnande och öppen e-sport.

Boken innehåller många tips för alla som är intresserade av e-sport och reglerna som tagits fram för arrangerar kan sammanfattas i fyra enkla punkter.

  • Vi ska inte kränka andras kön, ursprung, funktionsförmåga eller läggning
  • Vi ska inte använda språk som syftar på sexuellt våld
  • Vi ska inte agera hotfullt
  • Vi ska inte uttrycka oss kränkande om andra spelares insatser

Det här är saker som vi hade önskat vore sjävklara redan idag, men nu kan vi bidra till att ta steg mot rätt riktning. E-sporten är gränslös och saker som etnicitet, könsidentitet och funktionalitet är inte en faktor, vilket vi vill förtydliga, avslutar Sveroks vice ordförande Cecilia Hällstrand.

Nästa steg i projektet kring boken är att skapa ett utbildningsmaterial riktat mot föräldrar. I det arbetet finns även Studiefrämjandet och Stiftelsen Friends.

 

Du hittar “An esports Code of Conduct” här:

http://www.esportscodeofconduct.com

Läs mer om projektet här

www.respectallcompete.se

Följande organisationer har bidragit till “An esports Code of Conduct”.

Om e-sport och Respect All, Compete

E-sporten är en av världens snabbaste växande sporter. E-sport går ut på att tävla mot varandra, antingen i lag eller individuellt, i olika data- och TV-spel. För barn och unga är e-sporten redan ett naturligt inslag i vardagen och Sverige är ett av de länder som leder utvecklingen inom branchen

Projektet Respect All, Compete startades 2014 av spelhobbyförbundet Sverok med stöd från  Allmäna Arvsfonden för att under 3 år skapa positiv förändring inom Svensk e-sport. Det ska göras genom att arrangera träningsläger, utveckla ramverk och värdegrund samt bidra till skapandet av fysiska mötes- och träningsplatser runt om i Sverige.

Kontakt

Jesper Englin, Redaktör och Utbildare

0732-044240

jesper.englin@sverok.se

Nicholas Ranégie, Kommunikatör

076-3227278

nicholas.ranegie@sverok.se