Föräldrar och e-sport är här!

Välkomna att hämta hem ”Föräldrar och E-sport” idag! Ni hittar boken på www.esportforalder.se!

Med det här utbildningsmaterialet vill vi ge dig som förälder en ökad kunskap om e-sport och förståelse för dess grundläggande principer. Dessutom få du konkreta tips om hur du kan stötta ditt barn i dess e-sportande och förslag på hur du kan fördjupa dig ytterligare.

Ditt engagemang gör stor skillnad för ditt barn och e-sporten!

Stort tack till Inet, Studiefrämjandet, Sverok – Spelhobbyförbundet och ABF som gjort det här möjligt!

14081446_10153764204087452_625762655_n