Pressmeddelande: Ungdomsförbund utbildar föräldrar om spel

18 augusti lanseras en ny bok till föräldrar som vill öka sin förståelse för sina barns spelande. Det är ungdomsförbundet Sverok tillsammans med Studiefrämjandet som med detta vill skapa en ökad dialog mellan föräldrar och unga.

“Föräldrar och e-sport” är den senaste boken från Sveriges största ungdomsförbund – Sverok – Spelhobbyförbundet. Boken riktar sig till föräldrar som vill veta mer om onlinespel och e-sport.

– Det finns ett kunskapsglapp kring onlinespel mellan generationerna. Vi hoppas kunna fylla det med den här boken, säger Jesper Englin, bokens redaktör.

Föräldrar och e-sport omslag_webbI boken finns tips till föräldrar kring hur de lättare kan diskutera barnens spelande. Den beskriver också e-sportens grunder, innehåller en ordlista över vanligt förkommande ord inom e-sporten, samt tar upp den senaste forskningen kring e-sport och onlinespel. Boken är utformad så att det enkelt går att skapa studiecirklar kring materialet.

– Mycket av det vi gör handlar om att skapa en bättre miljö för alla som tycker om att spela spel. I dagsläget saknar många spelare stöd från sina föräldrar, mycket beroende på att kunskap kring mediet saknas. Det vill vi hjälpa till att fixa, avslutar Jesper Englin

Boken tar avstamp i Sveroks tidigare utgivna bok, Svensk e-sports Code of Conduct, som togs fram för att motverka sexism, rasism och annat kränkande beteende inom e-sporten och spelvärlden. Efter mycket intresse från föräldrar, lärare och fritidspedagoger togs beslutet att skriva “Föräldrar och e-sport”, som finns att beställa och ladda hem från och med 18 augusti i år.

 

10 tips på frågor du kan ställa till ditt barn om onlinespel och e-sport

För att skapa dialog och förståelse kring spelandet så kan du ta hjälp av de här tipsen. Visa att du värdesätter barn och ungdomars intresse – på så sätt blir det lättare att föra en konstruktiv diskussion och sätta gränser.

 

  • Vilka spel spelar du?

  • Vad är du bäst på i spelet?

  • Vad tycker du är svårt med spelet?

  • Vad tycker du är roligt med spelet? Vad fångar just dig?

  • Hur mycket tid tycker du är okej att lägga på att spela varje dag/vecka?

  • Skulle du vilja prata oftare med mig om vad som händer och vad du gör i i spelet, än vad du gör idag?

  • Har du varit med om att någon har skrivit elaka eller sårande saker till dig i spelet?

  • Vart går gränsen för vad som är gränsen för vad som är okej att säga till sina med- eller motspelare? Får en uttrycka sig hursomhelst?

  • Vilken roll brukar du ha i spelet?

 

Beställ och ladda hem på www.esportforalder.se

Läs mer på www.respectallcompete.se

•••

Kontakt

Finns tillgänglig i Stockholm

Jesper Englin, Redaktör

0732-044240, jesper.englin@sverok.se

Finns tillgänglig i Stockholm

Nicholas Ranégie, Kommunikatör

0763-227278, nicholas.ranegie@sverok.se