En film om våra läger

Under läger 3 och 4 filmade vi en hel del. Nu har vi satt samman det hela i en liten film om vår verksamhet. I december presenterar vi nästa läger! Håll ögonen öppna för det!