Arrangörer och e-sport

Du kan nu beställa Arrangörer och e-sport genom att klicka här!

E-sporten har potential att vara världens mest inkluderande sport. Faktorer som kön och funktionsförmåga spelar liten eller ingen roll för utövarnas möjlighet att delta och utvecklas. Istället är det sociala hinder och okunskap som står i vägen för att uppfylla den där potentialen.

Som arrangörer har ni stor möjlighet att påverka hur framtidens e-sport ser ut. Det här materialet vill hjälpa er att se hur ni kan vara med och forma en mer inkluderande sport. Genom analysfrågor, checklistor och exempel från andra arrangörer vill vi stötta och inspirera ert arbete med att skapa evenemang för fler. Innehållet fokuserar på allt från den fysiska miljön, till marknadsföring och moderering.

Till boken kommer också en webbkurs, som ytterligare fördjupar sig i hur ni konkret kan jobba för att främja en positiv utveckling inom e-sporten. Den hittar ni på respectallcompete.se/webbkurs

Tack för ert engagemang – tillsammans skapar vi en mer öppen och välkomnande e-sport!

Klicka här för att ladda ner Arrangörer och e-sports digitala version!