Om oss

Respect All, Compete är ett projekt startat av Sverok, finansierat av Allmänna Arvsfonden och Kulturstiftelsen. Vi har också Inet som projektets huvudsponsor. Projektet vill skapa positiv utveckling inom e-sporten genom fysiska mötesplatser, gemensamma ramverk, utbildningar och e-sportläger. Detta vill vi göra tillsammans med spelare, arrangörer, spelcenter, spelutvecklare och politiker.

E-sporten är en av världens mest explosivt växande sporter. Varje dag engagerar sig miljontals människor i e-sport, som spelare, åskådare eller arrangörer. För barn och ungdomar är det en del av vardagen.

Det faktum att e-sporten är digital öppnar också för nya möjligheter – plötsligt spelar kön, ålder, samhällsklass eller kroppstyp inte någon roll längre – alla är jämlika från början! I alla fall i teorin. Trots chansen till en nystart där alla får vara med på samma villkor finns det barriärer i form av sociala konventioner. Varför är det så och vad kan vi göra åt det?

2012–2013 genomförde Sverok en omfattande undersökning bland sina medlemmar gällande normer, attityder och beteenden i föreningarna. Där framkom att de föreningar som inte har några fysiska träffar alls, utan bedriver all sin verksamhet online, oftare präglas av otrygg miljö och negativ jargong.

Vårt mål är att skapa en mer välkomnande kultur och attityd inom e-sporten tillsammans med
våra föreningar och starka samarbets- partners i och utanför spelbranschen.
Vi vill skapa fysiska mötesplatser för e-sportare i Sverige, där spelare kan ses för att träna och tävla. En motsvarighet till de svenska fotbollförbundens sätt att arbeta för minst en duglig gräsplan i varje kommun. Dessutom behövs ett gemensamt ramverk, en värdegrund – hur vill vi behandla varandra inom e-sporten? Genom att arbeta med både fysiska och digitala utbildningar samt workshops utbildas trygga ledare som verkar för fair play och ett välkomnande klimat inom e-sporten. Vi vill också arrangera flera e-sportläger där vi arbetar med alla aspekter av sporten, från teknisk skicklighet till värdegrund. Allt detta vill vi göra tillsammans med spelare, arrangörer, spelcenter, spelutvecklare och politiker.

Vi tror att ett gediget arbete som inkluderar alla de här aktörerna har potential att skapa positiv utveckling i en sport som fortfarande är ung.
Projektet pågår under tre år; det leds av Sverok och finansieras av Arvsfonden.