Om Sverok

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 80 000 medlemmar i 1 200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra.

Sverok får en stor del av sina intäkter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Statens syfte med detta bidrag är att stödja ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Detta gör vi genom att fördela stödet bland medlemsföreningarna och därmed låta medlemmarna ta direkt ansvar för gemensamma resurser. Sverok strävar också efter att vara ett så transparent förbund som möjligt där det är enkelt att vara delaktig i förbundets demokratiska processer.

Förutom själva spelandet kännetecknas Sverok av enkel administration samt ett stort ideellt engagemang. Genom att göra det administrativa till en naturlig del utan onödigt krångel kan större vikt läggas på spelande och på arrangemang av olika slag.

 

guldram